NORGE

OSEBX

LAND INDEX +/- +/- % SENAST H�GST L�GST TREND VOLATILITET
osebx 7.06 0.802 887.31 888.13 875.18 0.00 (0.00)
högst under perioden944.56lägst under perioden0201820152012094189283378472567661756850 = MA50 (dvs 50-dagars glidande medeltal) = MA200 (dvs 200-dagars glidande medeltal)

OSEBX SENASTE VECKAN

DATUM H�GST L�GST SENAST +/- % +/- σ %
2019-10-16 888.13 875.18 887.31 0.80 7.06 0.00   (0.00)
2019-10-15 882.02 874.89 880.25 0.60 5.26 0.00   (0.00)
2019-10-14 886.01 873.33 874.99 -1.25 -11.04 0.00   (0.00)
2019-10-13 887.99 878.75 886.03 0.00 0 0.00   (0.00)
2019-10-11 887.99 878.75 886.03 0.83 7.3 0.00   (0.00)
2019-10-10 879.08 868.11 878.73 0.83 7.22 0.00   (0.00)
σ avser volatilitet p� dagsbasis (�rsbasis inom parentes) och �r ber�knat utifr�n de senaste 20 historiska dagsavastningarna f�r osebx.

�RLIG AVKASTNING F�R OSEBX

0.0%-0.5%-1.0%-1.4%-1.9%-2.4%-2.9%-3.4%-3.8%2012

TOTAL AVKASTNING F�R OSEBX UNDER ALLA �R SEDAN 2012-09-14

Tabellen nedan �terger hur OSEBX utvecklats sedan 2012-09-14 �r f�r �r. Den sammanlagda avkastningen uppg�r f�r n�rvarande till -4.1%. Ingen hänsyn har tagits till vare sig utdelningar eller inflation.

ÅR INDEX AVKASTNING %
2012 441.05 -4.1%
Indexv�rdet utg�rs av st�ngningsv�rdet den sista december det aktuella �ret f�r osebx. F�r n�rvarande uppdateras tabellen varje s�ndag, s� v�rdet kan vara upp till en vecka gammalt.

ST�RSTA UPPG�NGARNA F�R OSEBX SEDAN 2012-09-14

Med stor uppg�ng menas en uppg�ng p� minst fem procent.

DATUM +/- % +/- INDEX σ %
σ avser volatilitet p� dagsbasis (�rsbasis inom parentes) och �r ber�knat utifr�n de senaste 20 historiska dagsavastningarna f�r osebx.

ST�RTSTA NEDG�NGARNA F�R OSEBX SEDAN 2012-09-14

Med stor neg�ng eller b�rsras menas ett indexfall p� minst fem procent.

DATUM +/- % +/- INDEX σ %
σ avser volatilitet p� dagsbasis (�rsbasis inom parentes) och �r ber�knat utifr�n de senaste 20 historiska dagsavastningarna f�r osebx.