NORGE

OSEBX

LAND INDEX +/- +/- % SENAST H�GST L�GST TREND VOLATILITET
osebx -0.95 -0.113 843.68 845.68 839.98 0.00 (0.00)
högst under perioden944.56lägst under perioden0201820152012094189283378472567661756850 = MA50 (dvs 50-dagars glidande medeltal) = MA200 (dvs 200-dagars glidande medeltal)

OSEBX SENASTE VECKAN

DATUM H�GST L�GST SENAST +/- % +/- σ %
2019-08-22 845.68 839.98 843.68 -0.11 -0.95 0.00   (0.00)
2019-08-21 847.76 835.39 844.63 0.58 4.89 0.00   (0.00)
2019-08-20 845.86 837.74 839.74 -0.12 -1.02 0.00   (0.00)
2019-08-19 840.76 827.08 840.76 1.65 13.68 0.00   (0.00)
2019-08-18 827.08 817.94 827.08 0.00 0 0.00   (0.00)
2019-08-16 827.08 817.94 827.08 1.12 9.15 0.00   (0.00)
σ avser volatilitet p� dagsbasis (�rsbasis inom parentes) och �r ber�knat utifr�n de senaste 20 historiska dagsavastningarna f�r osebx.

�RLIG AVKASTNING F�R OSEBX

0.0%-0.5%-1.0%-1.4%-1.9%-2.4%-2.9%-3.4%-3.8%2012

TOTAL AVKASTNING F�R OSEBX UNDER ALLA �R SEDAN 2012-09-14

Tabellen nedan �terger hur OSEBX utvecklats sedan 2012-09-14 �r f�r �r. Den sammanlagda avkastningen uppg�r f�r n�rvarande till -4.1%. Ingen hänsyn har tagits till vare sig utdelningar eller inflation.

ÅR INDEX AVKASTNING %
2012 441.05 -4.1%
Indexv�rdet utg�rs av st�ngningsv�rdet den sista december det aktuella �ret f�r osebx. F�r n�rvarande uppdateras tabellen varje s�ndag, s� v�rdet kan vara upp till en vecka gammalt.

ST�RSTA UPPG�NGARNA F�R OSEBX SEDAN 2012-09-14

Med stor uppg�ng menas en uppg�ng p� minst fem procent.

DATUM +/- % +/- INDEX σ %
σ avser volatilitet p� dagsbasis (�rsbasis inom parentes) och �r ber�knat utifr�n de senaste 20 historiska dagsavastningarna f�r osebx.

ST�RTSTA NEDG�NGARNA F�R OSEBX SEDAN 2012-09-14

Med stor neg�ng eller b�rsras menas ett indexfall p� minst fem procent.

DATUM +/- % +/- INDEX σ %
σ avser volatilitet p� dagsbasis (�rsbasis inom parentes) och �r ber�knat utifr�n de senaste 20 historiska dagsavastningarna f�r osebx.